Zlotske pećine

U istočnoj Srbiji u blizini sela Zlot nalazi se velik broj speleoloških lokaliteta među kojima se ističu razne pećine poput Lazareve, Vodene, Mandine, Vernjikica te Hajdučica te kraške jame poput Stojkova ledenice. Zbog velike koncentracije speleoloških lokaliteta na ovom području te zbog blizine sela Zlot ovi speleološki objekti nazivaju se zajedničkim nazivom Zlotske pećine. Hajdučica, Mandina pećina, pećina Vodena te Stojkova ledenica nisu otvorene za posete osim posete speleologa. Pećina Hajdučica čija dužina iznosi 723 metara bogata je pećinskim nakitom. Velik broj stalaktita i stalagmita sadrži Mandina pećina sa dužinom od 410 metara. Dužina Vodene pećine iznosi 180 metara, a kraška jama Stojkova ledenica sastoji se od horizontalnih i vertikalnih delova kanala.


Lazareva pećina od sela Zlot udaljena je 3 kilometara te se ponekad naziva i Zlotska pećina. Ulaz u ovu pećinu nalazi se na levoj obali Lazareve reke. Tokom turske vladavine ulaz ove pećine bio je zazidan da bi se sprečilo skrivanje hajduka u pećini. Prvo arheološko istraživanje pećine dogodilo se 1882. godine kada ju je istražio Feliks Hofman 1882. godine, dok 1953. godine započinje turističke uređenje pećine. Ova izvorska pećina nastala je delovanjem pećinske reke koja je izgradila pećinske kanala. Lazareva pećina sastoji se od dva kanala od kojih je stariji suv, dok je mlađi kanal rečni te stoga hidrološki aktivan. Do sada je istraženo 1592 metara pećinskih kanala. Posetioci Lazareve dvorane mogu videti "Ulazna dvorana" te. "Glavni kanal". Ove pećina bogata je pećinskim nakitom, naročito u "Koncertnoj dvorani" i "Dvorani slepih miševa".


U kanjonu Lazareve reke, pešačkom stazom povezana sa Lazarevom pećinom nalazi se pećina Vernjikica. Vernjikica je nastala u krečnjaku po kojem je i dobila svoje ime, reč var znači krečnjak. Ukupna dužina pećinskih kanala i dvorana ove pećine iznosi 1015 metara. Pećina Vernjikica sastoji se od nekoliko dvorana i suženja poput dvorana "Prijemna", "Kaskadna", "Vilingrad", "Ponor", "Koloseum", "Mramorje", "Sala oružja", "Mermerna" i "Siparska". Ove dvorane su otvorene za turističke posete. Dvorana Koloseum je jedna od najvećih i najviših pećinskih dvorana u Srbiji, a dvorana Vilingrad bogata je predivnim primercima pećinskog nakita.

Zlotske pećine - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti- Zlotske pećine!

Language
English Srpski
Facebook