Rajkova pećina

U istočnoj Srbiji, na području opštine Majdanpek samo 2,5 kilometra udaljena od centra opštine grada Majdanpek nalazi se Rajkova pećina. Do ove pećine možete stići sledeći asfaltni put koji se nalazi pored obale reke Mali Pek te jezera Veliki Zaton. Okolicu reke Mali Pek obeležava mešovita šuma bukve, javora i hrasta koja dodatno povećava atraktivnost Rajkove pećine. Speleološki sistem dvorana, kanala i hodnika koji čine Rajkovu pećine svojim uticajem izgradile su tri rečice, Rajkova reka, Jankova reka i Paskova reka.


Rajkova pećina smatra se jednom od najdužih pećina u Srbiji sa do sada istraženom dužinom kanala od 2304 metara. Rajkova pećina smatra je protočnom pećinom jer kroz nju protiče Rajkova reka, koja se izlaskom iz pećine spaja sa Paskov rekom koja takođe ističe iz pećine i tako njih dve zajedno tvore reku Mali Pek. Jedna od znamenitosti ove pećine je bučan potok koji teče dužinom od 1129 metara. Zbog protoka ovih reka kroz pećinu, ona se sastoji od dva horizonta, rečnog i suvog, nižim horizontom koji je hidrološki aktivan teče Rajkova reka, dok je viši suv. Rečni i suvi kanal su spojeni u kružnu stazu čija je dužina 1410 metara, dok je za turističke posete otvorena staza dužine 633 metra. Rajkova pećina odlikuje se raznim pećinskom nakitom različitog oblika poput stalaktita, stalagmita, pećinskih stubova, draperija i raznih drugih.


Prema legendi Rajkova pećina ime je dobila po vojvodi Rajku koji je živeo u 19. veku i koji je noću pljačkao turske karavane, a ukradeno blago je čuvao u ovoj pećini. Zbog otkrića kamenog čekića koji se čuva u Muzeju u Majdanpeku dokazano je da je ulazni deo pećine bio naseljen u praistoriji. Geograf Jovan Cvijić prvi je istražio još 1894. godine, a njegovo istraživanje nastavio je dr. Radenko Lazarević tek 1974. godine. Pećina je za turističke posete otvorena 1975. godine. Posetioci Rajkove pećine mogu videti razne primerke pećinskog nakita poput "Panja sa pečurkama", "paradnog slona", "plasta sena", "Ježevu dvoranu", "Zimsku bajku", "Belog medveda", "Kristalnu šumu", "Treperavo jezerce" , "Egipatsku boginju", "Puža" i razne druge.

Rajkova pećina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti- Rajkova pećina!

Language
English Srpski
Facebook