Pećina Ceremošnja

U podnožju Velikog Štubej, najvišeg vrha Homoljskih planina na njihovim severoistočnim obroncima nalazi se pećina Ceremošnja. Ova pećina nalazi se na nadmorskoj visini od 533 metara u blizini sela Ceremošnja, po kojem je i dobila ime. Strugarski potok uvire u pećinu te se nakon 1 kilometra podzemnog toka javlja u Bigar pećini kao vrelo. Zbog toga se smatra da ove dve pećine povezuje stari sistem pećinskih kanala dužine od nekoliko kilometara. Do sada je istraženo 775, 5 metara pećinskih kanala, na kojima je u dužini od 431 metar uređena turistička staza. Ova staza je puštena u promet za turističke posete još davne 1980. godine. Zbog svoje izuzetne lepote ova pećina je 2007. godine stavljena pod zaštitu kao spomenik prirode.


Pećina Ceremošnja smatra se jednom od najlepših pećina u Srbiji zbog brojnog i raznovrsnog pećinskog nakita poput stalaktita, stalagmita, pećinskih stubova, draperija, okamenjenih vodopada, galerija i raznih drugih. Ceremošnja pećina sastoji se od 5 prirodnih celina, Prijema kanala, dvorane Arena, ponorsku dvorane, andezitske dvorane te Južnog kanala. Ulazni kanal dug 87 metara vodi kroz pećinu do dvorane Arene koja je najlepša i najveća dvorana Ceremošnje bogata pećinskim nakitom. Ova dvorana ime je dobila zbog svog kružnog izgleda koji podseća na rimske amfiteatre. Iz dvorane Arena u ponorsku dvoranu vodi otvor "Dveri" koji se nalazi u pregradnom zidu draperijskom. U ponorskoj dvorani dužinu od 99 metara nalazi se levkasti ponor po kojem je i dobila ime. Od pećinskog nakita u pećini posebno se ističe polulopta od različito obojenog trakastog bigra "Raspukla sfera" s poluprečnikom od 4 metra. Iz dvorane Arene do andezitske dvoranu vodi široki hodnik. Andezitske dvora dugačka je 60 metara i ističe se po značajnom pećinskom nakitu, od kojih se izdvajaju neobični stalagmiti "krajputaši". Peta prirodna celina pećine Ceremošnje je Južni kanal koji započinje kod "Lepe Vlajne" u Areni. Na ovaj kanal siromašan nakitom nastavljaju se dva uža istočna kanala na kraju, od kojih se na kraju prvog nalazi izlaz iz pećine.


Posetioci pećine Ceremošnje u njenoj okolini mogu istražiti razne obližnje lokalitete poput Bigar pećine i Golubanjske pećine, vodopada Siga, te Arsin grad, ostatak keltskog utvrđenja.

Pećina Ceremošnja - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti- Pećina Ceremošnja!

Language
English Srpski
Facebook