Ostale pećine

Srbija je država bogata speleološkim objektima od kojih se izdvajaju brojne pećine koje privlače brojne posetioce. Uz turistički posjećene pećine, izdvajaju se i one delimično uređene pećine te one koje su nekada bile otvorene za turiste no sticajem okolnosti tokom godina su devastirane. Među njima se ističu Petnička i Prekonoška pećina u kojima je dopušten posetu u pratnji sa stručnim vodičem te prikladnom speleološkom opremom.


U blizini sela Petnica koje se smestilo u zapadnoj Srbiji nalazi se Petnička pećina. Zbog svoje speleološke važnosti ova pećina zaštićena je kao spomenik prirode. Arheološkim istraživanjima koja su tokom vremena provedena u pećini pronađeni su razni arheološki nalazi koji dokazuju da je područje pećine bilo naseljeno još u paleolitu. Tokom arheološkog istraživanja provedenog 1997. godine ispred "Male pećine" pronađeni su ostaci kasno neolitičkog naselja, uz 20.000 pokretnih nalaza pronađena je potpuno očuvana hlebna peć te vertikalni tkacka razboj. U celini pećine nazvanoj "Dvorana s vigledima" otkriveno je pogrebno mesto koje je davalo tragove o ritualima varvarskih naroda. Ovaj nalaz predstavlja prvi dokaz o prisutnosti varvarskih naroda u Valjevskom kraju. Do danas ispitano je 580 metara pećinskih kanala ove pećine, od kojih je posetiocima dostupno 414 metara. Petnička pećina ima 11 dvorana među kojima se najviše ističu najveća dvorana "Koncertna dvorana" te "Zmajeva dvorana" u kojoj se nalazi bazen.


Prekonoška pećina se smestila u istočnoj Srbiji. Ova pećina nalazi se u kraškoj zaravni iznad sela Prekonoga te samo 5 kilometara jugoistočno od Svrljiga. Prekonoška pećina ima izuzetnu važnost zbog činjenice da je ova pećina bila najstarija uređena pećina u celoj Srbiji no tokom vremena je bila devastirana. Ova pećina ističe se i zbog toga što je bila prva pećina u Srbiji koja se koristila u turističke svrhe. Prekonoška pećina ističe se po bogatstvu pećinskog nakita, kao što su stalaktiti i stalagmiti i nekoliko sale. U pećini se nalaze i podzemne reke i jezera. Zbog svog značaja Prekonoška pećina proglašena je spomenikom prirode.

Ostale pećine - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti- Ostale pećine!

Language
English Srpski
Facebook