Hadži - Prodanova pećina

U dolini reke Rašćanske, na udaljenosti od 7 kilometara od Ivanjice, nalazi se Hadži - Prodanova pećina. Ova pećina ponekad se naziva i "Rašćanska pećina" zbog blizine reke. Nekada se pećina naziva Šljepaja, a svoje sadašnje ime je dobila po Karađorđevom vojvodi Hadži - Prodanu, koji je 1814. godine tokom srpskog ustanka protiv turske odmazde u ovu pećinu sklanjao zbjegove od Turaka. Hadži - Prodanova pećina smestila se na nadmorskoj visini od 600 metara


Do sada je ispitano 400 metara ove pećine koja se prostire na dva nivoa. Donja nivo sastoji se od glavnog kanala te dva sporedna kanala. Hadži - Prodanova pećina započinje sa ulaznim delom čija je širina 3 metra. Ovaj kanal završava suženjem iza kojeg se nalazi dvorana čija je dužina 50 metara, a širina 15 metara. Ova dvorana je na stranama prekrivena saliva koji izgledaju poput okamenjenih vodopada, dok se u centralnom delu dvorane nalaze stalaktiti i stalagmiti. Gornja nivo Hadži - Prodanove pećine započinje dvoranom glavnog kanala. Ovaj deo pećine ističe se bogatim pećinskim nakitom.


Hadži - Prodanova pećina izuzetno je značajna zbog pećinske faune koja ju nastanjuje. Ovde je otkriveno čak 25 vrsta pećinskih životinja koje do sada nisu bile dovoljno proučene te koji privlače pažnju brojnih istraživača. Uz značajnu faunu Hadži - Prodanova pećina značajna je i zbog svoje arheološke važnosti. Tokom arheoloških istraživanja pronađeni su fragmenti keramike koji potiču iz gvozdenog doba. Ovi fragmenti keramike pronađeni su u površinskom sloju. U ostalim geološkim slojevima Hadži - Prodanove pećine pronađeni su razni kameni artefakti koji potiču iz različitih vremenskih perioda te kosti pleistocenskih životinja. Arheološkim istraživanjima dokazano je da je na području pećine boravio i čovek. Na području pećine pronađeni su brojni nalazi među kojima se najviše ističu oni nastali od kristala kvarca, po čemu ova pećina spada u kategoriju jednog od najstarijih nalazišta u svetu s artefaktima od ovog materijala. Hadži - Prodanova pećina ima veliki potencijal za razvoj kao turistički, speleološki i arheološki lokalitet.

Hadži - Prodanova pećina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti!

Language
English Srpski
Facebook