Ravništarka pećina

U blizini sela Ravnište, u samoj blizini pećine Ceremošnja nalazi se pećina Ravništarka na nadmorskoj visini od 406,6 metara. Ova pećina smatra se jednom od većih pećina u Srbiji sa glavnim pećinskim kanalom dužine, 501 metara te sveukupnom dužinom kanala od 589 metara. Pećina je uređena za turističke posete 2007. godine sa turističkom stazom dužine 560 metara, te iste godine pećina je proglašena spomenikom prirode. U Bisinoj pećini 2 kilometra uzvodno izvire potok Ponorac koji tada protiče kroz Ravništarku pećinu. Pećinu je u dužini od 60 do 80 metara proučio geograf Jovan Cvijić no u punoj veličini je otkrivena tek 1980. godine od strane nekolicine seoskih mladića.


Pećina Ravništarka ističe se značajnim pećinskim nakitom poput figura "Šarac kraljevića Marka", "Glavonje" i "Lepe Ravništarke". Speleološki sistem pećine Ravništarke sastoji se od 9 prirodnih celina: Savina kanala, Omladinskog kanala, Labudova jezera, Belog dvorcu, Leopardova kanala, Crnog dvorca, Izvorskog kanala, Malog belog dvorca te Dušanovih galerija. Savin kanal započinje ulazom u pećinu te se proteže u dužini od 88 metra. Drugi deo ove pećine je Omladinski kanal koji se proteže u dužini od 72,5 metara. Ovaj kanal ističe se pećinskim nakitom poput "Rudonja", "odzaklije" te "Šlingeraje". Labudovo jezero je treći deo pećine i svoje ime je dobilo po malom jezeru te figuri koja izgleda poput labuda koja se nalazi na njemu. Ovaj deo pećine obeležava pećinski nakit poput "Vila jezerkinja", "Harfe", "Đavla", crvenkastog stalagmita s rogom na glavi, te "Lepe Ravništarke". Deo pećine nazvan Beli dvorac predstavlja belu tavanicu sa koje vise masivni stalaktiti. Na Beli dvorac se nastavlja Leopardov kanal koji je svoje ime dobio po neobičnim šarama koje izgledaju poput leopardova krzna. Jedina dvorana u pećini Ravništarka je Crni dvorac koji je svoje ime dobio po crnim stenama. Ova dvorana ima dužinu od 43 metra s širinom od 20 metara i visinom od 12 metara. Sedmi deo pećine je izvorski kanal s dužinom od 72 metra, dok osmi dio pećine predstavlja slepi kanal, Mali beli dvorac dužine 17 metara. Poslednji deo Ravništarke su Dušanove galerije koje su svoje ime dobile po Dušanu Nedeljkoviću, koji je izgradio infrastrukturu pećine.

Ravništarka pećina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti- Ravništarka pećina!

Language
English Srpski
Facebook