Bogovinska pećina

U istočnoj Srbiji nalazi se veliki Kučajsko-beljanički masiv čiji je važni deo masiv Južnog Kučaja. Na jugoistočnim padinama planine Južnog Kučaja nalazi se predivna Bogovinska pećina samo 220 kilometara udaljena od glavnog grada Srbije, Beograda. Ova pećina nalazi se u blizini sela Bogovina koji se nalazi na području opštine Boljevac i predstavlja veliki turistički potencijal celog područja. Ulaz u Bogovinska pecina nalazi se na nadmorskoj visini od 360 metara. Ova predivna pećina se zbog svojih lepota, potencijala i velikog značaja nalazi pod zaštitom države kao spomenik prirode.


Bogovinska pećina je jedna od najlepših, ali i najdužih pećina u Srbiji. Do sada je istraženo 6 kilometara kanala ove pećine, iako se negdje tvrdi da dužina istraženih kanala dostiže i 7,5 kilometara. Bogovinska pećina ima horizontalni podzemni oblik čiji se erozivni kanali protežu u tri etaže. Pećina ima karakter izvorske rečne pećine odnosno povremenog vrela jer kroz reku teče privremeni tok koji ističe na ulazu što je razlog zašto ponorsku kanal ili Donja etaža Bogovinske pećine ima stalan tok dok je Visoki kanal odnosno Gornja etaža, suv. Najveći deo pećine čini Glavni kanal odnosno Srednja etaža koja je ponekad povremeno hidrološki aktivna. Nekada se događalo da ova rječica poplavi celu pećinu no tada se zbog turističkog potencijala uredila pećina. Uređenje pećine u turističke svrhe dogodilo se 2009. godine kada je u Glavnom kanalu napravljena staza za posetioce odignuta od rečnog korita u dužini od 800 metara. Ova staza vodi do najlepše dvorane u pećini i iako su posjeti mogući samo uz pratnju vodiča ili speleologa ova predivna pećina privlači brojne turističke posetioce i ljubitelje speleologije.


Na području Bogovinske pećine mogu se pronaći brojni primerci pećinskog nakita poput stalaktita, stalagmita, pećinskih stubova koji ovu pećinu svrstavaju u jedne od najlepših pećina u Srbiji. Ova pećina pruža staništa brojnim pripadnicima speleološke faune od kojih se naročito ističu kavernikolni zglavkari. Najznačajniji životinjske vrste Bogovinske pećine su pseudoškorpija, kopneni endemski račić te suptroglofilni insekt.

Bogovinska pećina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti- Bogovinska pećina!

Language
English Srpski
Facebook