Resavska pećina

U istočnoj Srbiji, na području Gornje Resave na nadmorskoj visini od 485 metara nalazi se Resavska pećina. Ova pećina se smestila na brdu Babina glava koja se nalazi na obodu kraškog polja Divljakovac. Resavska pećina stara je oko 80 miliona godine čime spada u najstarije pećine u Srbiji. Pećina je nastala zahvaljujući uticaju reke ponornice u krečnjačkoj podlozi još pre velikog ledenog doba. Pretpostavlja se da dužina pećina iznosi 4,5 kilometra, no do sada je detaljno istraženo 2830 metara. Područje Resavske pećine na površini od 11 hektara zaštićen je kao spomenik prirode.


Iako je Resavska pećina dugo vremena bila poznata ovdašnjim čobanima, ona je službeno otkrivena tek 1962. godine kada su započeli radovi na uređenju pećine. Pećina je u turističke svrhe otvorena 1972. godine sa turističkom stazom dužine od 800 metara. Resavska pećina značajna je po brojnom pećinskom nakitu poput raznih dvorana, kanala, stubova, stalaktita, stalagmita, galerija, draperija i kamenim vodopadima. Pećinski nakit pojavljuje se tri boje, crvenoj, beloj i žutoj, zavisno o mineralu kroz koji je prošla voda.


Turistička staza kroz pećinu vodi kroz dvorane na dva nivoa odnosno gornjom i donjom galerijom. U gornjoj galeriji za turističke posete otvorene su četiri dvorane, "Dvorana sraslih stubova ili kolonada", "Dvorana košnica", dvorana "Predvorja istoriji" te "Kristalna dvorana". "Dvorana sraslih stubova ili kolonada" bogata je stubovima nastalim od kalcita žućkaste boje koji se protežu od poda do tavanice. Tavanica "Dvorana košnica" prekrivena je stalaktitima koji su još uvek u fazi formiranja. Kanjonski kanal koji spaja drugu i treću dvoranu je svojstven samo za Resavsku pećinu. Sastoji se od crvenih breča te ne sadrži nikakve primerke pećinskog nakita. Po sredini ovog kanala nalazi se ponor "Slepi tunel" s dužinom od 25 metra, no ovaj ponor nije uređen za razgledanje. Do treće dvorane Predvorja Istorije stiže se kanjonskim u kojoj je pronađen alat (kamena sekira te vrhovi koplja), lobanja polarne lisice te ognjište praistorijskog čoveka što je razlog što je ime ove pećine Predvorje istoriji. Naknado probijenim kanalima stiže se do "Staze okamenjenih vodopada" i "orgulja". Četvrta dvorana naziva se "Kristalne dvorane" koja se ističe pećinskim "obešena ovca", "Stopalo slona" te "Zvona" ili "Kaveza".

Resavska pećina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti- Resavska pećina!

Language
English Srpski
Facebook