Auto Karta Srbije

 

Republika Srbija je kontinentalna država koja se nalazi na Balkanu u Jugoistočnoj Evropi i u srednjoj Evropi (Panonska nizina). 80% Srbije čini Balkan a ostalih 20% pripada Panonskoj nizini. Ako ćemo gledati prema klimi i geografiji Srbija se može svrstati i u mediteranske zemlje. Srbija graniči s ukupno 8 zemalja a to su na severu Mađarska, na severoistoku Rumunjska, na istoku Bugarska, na jugu Makedonija, na jugozapadu Albanija i Crna Gora te na zapadu s Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Granicu čini 2397km, od čega je 680km rečnie granice. Severni dio Srbiji, Vojvodina zauzima ravnicu, a južnim delom Srbije prevladavaju brežuljci i planine. Najniža točka nadmorske visine nalazi se na izlasku reke Dunav kod Prahova i iznosi samo 17m. No postoji i mnogo planinskih vrhova koji su iznad 2000m nadmorske visine, a najviši vrh je Djeravica (Prokletija) sa visinom od 2659m. Glavno administrativno i ekonomsko sedište je grad Beograd koji broji 1576124 stanovnika prema popisu iz 2002. godine.

Reke i jezera Srbije

Većina reka Srbije pripada Crnomorskom slivu, a sve vode tog toka okuplja reka Dunav. Vode s većeg dijela metohijskog područja pripadaju Jadranskom slivu, a krajnji jugoistočni delovi Egejskom slivu. Postoje i četiri plovne reke a to su: Dunav (588km), Sava (206km), Tisa(168km), Begej (75kn) te malim delom reke Velika Morava i Tamiš, koje imaju 3km plovnog područja. Od ostalih reka imamo njih 5 koje su duže od 200km: Zapadna Morava (308km), Južna Morava (296km), Ibar (272kn), Drina (220km) te Timok (202km). Od jezera ističe se najveće Đerdapsko jezero, koje se nalazi na granici s Rumunjskom i ima površinu od 252km2, dok je 169km2 u Srbiji. Đerdapsko jezero je akumulacijono jezero nastalo Pregrađivanjem Dunava. Srbija nije bogata velikim jezerima, pa su mnogobrojna jezera nastala pregrađivanjem rečnih korita radi iskorištavanja snage vode za proizvodnju električke energije. Ostala umetna jezera osim Đerdapskog su Vlasinsko, Perućačko i Zvorničko jezero. Belo jezero je najveće prirodno jezero u Srbiji od 25kn2 koje se nalazi u Vojvodini.

Klima u Srbiji

Pošto se Srbija nalazi na delu Balkanskog poluotoka okružena je toplim morima: Jadranskim, Egejskim i Crnim morem, dok se sa severa prostire Evropski kontinent.

Istorija

Posle Prvoga svetskoga rata Srbija je bila osnivač zajedničke države Južnih Slavena, pa je tako nastala Kraljevina SHS, koja je kasnije preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju, a zatm u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, Saveznu Republiku Jugoslaviju i Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. Od 2006. Srbija postaje suverena i neovisna država.

1 komentar

  1. ijecom says:

    Lepo se sve vidi, dupli klik miša za približavanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jeste li znali? Srbija se nalazi na površini od ukupno 8.840.000 hektara.