Potpećka pećina

Smešten samo 14 kilometara jugoistočno od Užica, u selu Potpeće nevidljiva s puta nalazi se Potpećka pećina. Ovaj turistički biser Srbije predstavlja jedan od najznačajnijih speleoloških lokaliteta u zapadnoj Srbiji. Potpećka pećina se među ostalim pećina Srbije izdvaja po jedinstvenom monumentalnom ulazu u pećinu koji je u obliku potkovice te koji se najveći pećinski ulaz u Srbiji. Visina ovog monumentalnog ulaza je 50 metara, širina osnove mu je 12 metara, dok je širina pećine pod svodom 22 metra. U Potpećkoj pećini posetioci mogu videti gornji deo pećine u dužini od 555 metara do kojeg vodi kružna staza. Ova kružna staza sastoji se od preko 700 stepenica. Zbog velikog speleološkog značaja ova pećina proglašena je spomenikom prirode.


otpećka pećina spada u kategoriju pećina izvorskog tipa jer je nastala uticajem voda reka ponornica koje poniru u zemlju pod Drežničkoj kotlini te koje posle svog podzemnog toka na površinu izbijaju u pećini ili u vrelu koji se nalazi ispred pećine. Te ponornice na taj način izgrađuju Petnicu, pećinsku reku. Reka Petnica bogata je ribama jer na njoj postoji oko 15 ribnjaka u kojima se nalazi kalifornijska pastrmka. Širom svoga toka reka ova izgradila je nekoliko vodopada koji su pogodovali izgradnji vodenica. Ova pećina zanimljiva geološkog sastava nalazi se u srednjetrijarskom krečnjaku beličaste boje. Potpećka pećina sastoji se od dva nivoa pećinskih kanala različite starosti, Gornja pećina predstavlja stariji deo pećine dok je Donja pećina mlađi deo pećine. Razaranjem konstrukcije međurazine i spajanjem ovih nivoa nastao je ulazni kanal koji je zajednički obima nivoima. Ako se u obzir uzima morfološko - hidrografska evolucije Potpećka pećina, onda postoje 3 različite grupe kanala, Gornja pećina predstavlja fosilni deo pećine, Donja pećina predstavlja periodske aktivni deo pećine, dok je najnoviji podzemni tok pećine stalno aktivan. Pećina je veoma bogata raznovrsnim pećinskim nakitom koji se retko može pronaći u kraškim pećinama. Arheološkim istraživanjima u Potpećkoj pećini pronađeni su razni arheološki ostatci poput keramičkih predmeta, obrađenih jelenskih rogova i kvarcnog oružja zbog čega se pretpostavlja da je ova pećina još u vreme neolita bila stanište čoveka.

Potpećka pećina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti- Potpećka pećina!

Language
English Srpski
Facebook