Slano kopovo - Ramsarsko podrucje u Srbiji

U Vojvodini, samo pet kilometara severoistočno od Novog Bečeja nalazi se rezervat prirode Slano kopovo. Slano kopovo predstavlja jedan od poslednjih očuvanih i reprezentativnih primera panonskih slatina odnosno slanih jezera i pustara. Područje Slanog kopova odlikuje se jedinstvenim ekosistemima koji su karakteristični za slatine poput izuzetnih slatinskih biljnih i životinjskih zajednica. Ove jedinstvene biljne i životinjske zajednice su u procesu nestajanja po celoj Panonskoj niziji.


Slano kopovo nastalo je delovanjem reke Tise koja je u prošlosti često menjala svoj tok. Slano kopovo predstavlja jedan od prastarih rečnih meandara koji je nastao tokom 17. i 18. veka u Banatu kod Novog Bečeja procesima melioracije odnosno isušivanjem močvara i podizanjem nasipa. Na području Slanog kopova nataložila se značajna nivo soli zbog pojačanog isparavanja i povlačenja vode. Ovo plitko slano jezero možete videti samo ako na područje Slanog Kopovi stignete pre leta jer ono preko leta presuši i tada možete videti samo pustaru prekrivenu soli. Zbog svoje važnosti kao specifično i izuzetno retko područje i stanište retkih i ugroženih vrsta Slano kopovo je u julu 2004. godine uključeno na listu međunarodnog značajnog vodenog staništa prema Ramsarskoj konvenciji.


Područje Slanog kopova odlikuje se očuvanim slatinskom ekosistemom koji uz izuzetnu faunu čini izuzetna slatinska vegetacija čiji su najvažniji predstavnici caklenjača, Jurčića i panonska Jurčića. Sisare na području Slanog kopova predstavljaju tekunice, patuljasti miš i stepski tvor. Ovo područje predstavlja migratorne stanicu za razne vrste ptica i jedno od najvažnijih staništa ptica u Srbiji jer se ovde gnezde i vrste koje nisu karakteristične za ovo područje.


Od karakterističnih vrsta za ovo područje ovde se mogu pronaći ždralovi, patke, guske, šljukarica, ptice sabljarke i morski Zalar. Na Slano kopovo do sada je registrovano čak 203 vrste ptica, od kojih je 73 gnjezdarica. Najznačajniji predstavnici ornitofaune su morski žalar, crvenonogi Prudnik, bukavac i sabljarka. Slano kopovo odlikuje se i značajnom kulturnom znamenitosti, ostatcima crkve Arača koja potiče iz 13 veka. Ova crkva sagrađena je na poluostrvu na kojem je reka Tisa nikada nije mogla poplaviti.

Slano kopovo - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Slano kopovo!

Language
English Srpski
Facebook