Ludaško jezero - Ramsarsko podrucje u Srbiji

Na severu Vojvodine 12 kilometara istočno od Subotice okruženo naseljima Hajdukovo, Nosa, Ludaš i Šupljak nalazi se na Ludaško jezero. Ovo jezero smjestilo se između dve prirodno-geografske celine: Subotičko-horgoške peščare i Srednje bačke lesne zaravni. Ime je dobilo po mađarskoj reči "ludas", koja znači "guska". Područje Ludaškog jezera je zbog svojih izuzetnih prirodnih pogodnosti, jedinstvenih vlažnih staništa te biološke raznovrsnosti zaštićeno zakonom još davne 1955. godine, dok je Specijalnim rezervatom prirode proglašeno 1994. godine na površini od 846,33 hektara. Zbog važnosti vlažnih staništa koje se nalaze na ovom jezeru "Ludaško jezero" je uključeno na listu vodenih staništa od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji 1977. godine.


"Ludaško jezero" predstavlja jezero - močvarni ekosistem s vodenim površinama, stepskim, Slatinska i vlažnim livadama. Ovo stepsko jezero sa površinom od 328 hektara nastalo je uticaje vetra još za vreme ledenog doba. Zbog svog plitkog korita i povezanosti sa okolnim stajaćim vodama ovo jezero je jedinstveno u Srbiji. Od svog postanka ovo područje odlikovalo se raznovrsnosti prirodnih staništa, bogatim i raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom što ga je pretvorilo u centar biološke raznovrsnosti. Vegetaciju ovog područja predstavlja travna i močvarna vegetacija, dok je šumska vegetacija slabo predstavljena. Biljne vrste predstavljaju šaševi, perunika, vrbičice, konopljuše dok se od zaštićenih vrsta ističu veliki kaćunak te zeleni morski trozubac.


Jezero te travna i močvarna vegetacija pružili su značajno stanište raznim životinjskim vrstama. Zbog vlažnosti tih staništa prevladavaju vodozemci poput mrmoljka, barske žabe te barske kornjače te ribe poput zlatnog i srebrnog karaša te čikova. Područje "Ludaškog jezera" odlikuje se i bogatim ptičjim svetom osobito ptica močvarica što je razlog zašto je ovo područje 1989. godine proglašeno područje od međunarodnog značaja za ptice. Neke od značajnih pripadnika ptičjeg sveta su čaplja, bukavac, vodomar, modrovoljka te sevarski cvrčić.


Na području Ludaškog jezera pronađeni su razni arheološki nalazi koji pokazuju da je ovo područje bilo naseljavano još u praistoriji. Na zapadnoj obali jezera pronađeno je neolitsko naselje Ludaš - Budžak, dok se na severoistočnoj obali nalazi naselje Nosa - Biserna obala. Uz značajne arheološke nalaze područje Ludaškog jezera poznato je po održavanju eko - kampa koji se tradicionalno odvija svako leto još od 1987. godine i čiji je cilj obrazovanje u prirodi.

Ludaško jezero - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Ludaško jezero!

Language
English Srpski
Facebook