Obedska bara - Ramsarsko podrucje u Srbiji

U jugoistočnom Sremu između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci nalazi se Obedska bara, prostrano aluvijalno područje uz reku Savu. Obedska bara predstavlja ostatak napuštenog korita Save koja je u davnim vremenima proticala tim koritom no čiji glavni tok sada teče južnije. Danas Obedska bara sa površinom od 12.000 hektara predstavlja najveće poplavno područje u Srbiji koje se napaja podzemnim vodama i slivom površinskih voda. Područje Obedske bare nalazilo se pod zaštitom još davne 1874. godine kada je proglašeno carskim lovištem, dok je 1993. godine proglašeno specijalnim rezervatom prirode. Zbog svoje važnosti kao poplavno područje i močvara Obedska Bara se nalazi u listi međunarodno značajnih vlažnih područja prema Ramsarskoj konvenciji još od 1977. godine. Pretpostavlja se da je ovo područje svoje ime dobilo po srednjovekovnom manastiru Obed koji se nalazi na njenim obalama.


Glavno obeležje Obedske Bare predstavlja korito u obliku "Potkovice" koje zauzima površinu od 720 hektara te dio terena kupinske grede zvano "Kopito". Tokom visokih vodostaja Obedska bara je kanalom Revenica povezana sa rekom Savom. Duž ovog kanala smestile su se šume "obrek širine" i "Čenjin". Zbog raznih prirodnih pogodnosti svoje stanište na ovom području imaju razni pripadnici flore i faune. Ovo područje karakteriše prisustvo više od 30 vodenih, močvarnih, šumskih i livadskih zajednica, koje čini preko 500 vrsta biljaka. Šumsku zajednicu Obedske bare predstavlja hrast lužnjak, jasen, topola i beli grab, subendemske vrste su predstavljene sa zečjim trnom, dok se od biljaka reliktnog karaktera ističu beli i žuti lokvanj, barska paprat i sedmoprstak. Bujnu i raznovrsnu faunu ovog područja čini preko 50 vrsta sisara, 13 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca, 16 vrsta riba, preko 300 registrovanih vrsta insekata te oko 220 vrsta ptica od kojih je 91 vrsta gnjezdarica, a njih 128 vrsta prolaznica.


Od značajnih životinjskih vrsta ističu se crna roda, orao bjelorepan i crna lunja od ptica, vidra i dabar od sisara, zmija šarka od gmizavaca te štuka, čikov, karaš i šaran od riba. Uz izuzetan biljni i životinjski svet ovo područje odlikuje se i bogatim kulturno - istorijskim značajem što pokazuju razni objekti poput Manastira Obeda, tvrđave Kupinik, crkve Sv. Luke, crkve Sv. Preobraženja, crkve sv. Duha te etno-sela Kupinovo.

Obedska bara - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Obedska bara!

Language
English Srpski
Facebook