Vlasina - Ramsarsko podrucje u Srbiji

U gradu Ramsar u Iranu 1971. godine usvojena je Ramsarska konvencija kao međunarodni ugovor koji se bavi pitanjima zaštite i mudrog upravljanja vlažnim područjima i njihovim resursima. Pod vlažna odnosno vodena staništa koja su obuhvaćena ovom Konvencijom spada širok spektar tipova staništa poput onih prirodnih poput močvara, reka, jezera, mangrova, koralnih grebena, ali i onih veštačkih poput kanala ili ribnjaka. Ova konvencija ima oko 160 država potpisnica s čak 1904 vlažnih područja od međunarodnog značaja od kojih je jedna i Republika Srbija sa čak 9 vlažnih područja. Prema Ramsarskoj konvenciji "Vlasina" je uključena na listu međunarodno značajnih vlažnih područja 2007. godine. Ovo područje ističe se brojnim prirodnim vrednostima poput planina, klisura, vodopada, izvora i reka, bujne i raznolike flore i faune te svežeg planinskog vazduha.


Na području opštine Surdulica na jugoistoku Srbije nalazi se visoravan Vlasina. Ova visoravan koja se nalazi na nadmorskoj visini od 1265 metara proglašena je zaštićenim područjem izuzetnih odlika. Sa zelenim površinama, razvedenom obalom, dva ostrva i više izduženih poluostrva biser ove visoravni je Vlasinsko jezero. Ovo najveće i najviše veštačko jezero u Srbiji sa površinom od 16 kilometara kvadratnih nalazi se na 1213 metara nadmorske visine. Nastalo je 50 - tih godina izgradnjom brane na području Vlasinskog blata, najveće planinske tresave na Balkanskog poluostrva. U jezero se ulivaju reke Vlasina, Vrla, Jerma, Božička reka, Lisinski reka i Ljubotenski reka i njihovi pritoci. Vlasinsko jezero ističe se plutajućim ostrvima koji nastaju dizanjem vodostaja jezera.


Na području visoravni Vlasina obitavaju brojni primerci flore i faune među kojima se ističu razni endemi i relikti. Svoje stanište na ovom području pronašlo je čak 840 biljnih vrsta biljaka poput muljne oštirce, rosulja, omanolika palamida i močvarna petoprsnica. Ova bujna fauna dom je pružila raznovrsnom životinjskom svetu poput brojne i raznolike faune ptica sa čak 125 vrsta među kojima se ističe siva čaplja i ćubasta plovka, čak 37 vrsta sisara poput vodene i močvarne rovčica, slepog kučeta, vidre i raznih ostalih.

Vlasina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Vlasina!

Language
English Srpski
Facebook