Gornje Podunavlje - Ramsarsko podrucje u Srbiji

Na severozapadu Bačke u gornjem toku Dunava kroz Vojvodinu smestilo se Gornje Podunavlje. Ovo jedno od poslednjih poplavnih područja u Evropi deo je velikog ritskog kompleksa koji se proteže i preko teritorija Mađarska i Hrvatske i u svakoj od tih zemalja nalazi se pod visokim stepenom zaštite. Gornje Podunavlje nalazi se uz levu obalu Dunava i obuhvata 70 kilometara rečnog toka od ulaska reke u Srbiju do naselja Bogojevo. Ova poplavna dolina, nakon delte reke, predstavlja najznačajnije vlažno područje na čitavom toku Dunava što je razlog zašto je područje Gornjeg Podunavlja uvršteno na listu međunarodno značajnih vlažnih područja prema Ramsarskoj konvenciji. Područje ovog ritske - močvarnog kompleksa čine dva velika rita Monoštorski i Apatinski te područja Štrpca, Kozare i Karapandže koji zajedno zauzimaju površinu od 19.648 hektara.


Područje "Gornjeg Podunavlja" karakteriše pretežno ravan reljef sa brojnim meandrima, rukavcima, rečnim tokovima, ritske šumama, livadama, barama i močvarama. Ovaj ritske kompleks predstavlja centar biološke raznovrsnosti s čak 57 zeljastih, žbunastih i šumskih biljnih zajednica koje čini preko 1000 biljnih vrsta među kojima je svoje mesto i našao velik broj reliktnih, endemskih i ugroženih biljnih vrsta poput Boraka, zmijskog ljutića, rebratica, ježičastog ljutića, močvarnog kaćunka. Ritske šumske zajednice čine zajednice plavnih i suvih šuma hrasta lužnjaka, jasena i topole. Biološka raznovrsnost ovog područja ogleda se iu bogatom i raznolikom životinjskom svetu koji čini čak 230 vrsta ptica, 60 vrsta leptira, 55 vrsta riba, 51 vrsta sisara, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca i velik broj beskičmenjaka. Na području Gornjem Podunavlja predstavlja mesta okupljanje i gnežđenja velikog broja ptica poput crne rode, divlje patke, orla belorepana te velikog vranca. Zbog svog položaja uz Dunav Gornje Podunavlje predstavlja značajno prirodno mrestilište riba od kojih se čak 16 vrsta nalazi se na Crvenoj listi zaštite, a njih 6 vrsta spada u prirodne retkosti: Gavčica, banatska krkuša, čikov, balavac, veliki i mali vretenar. Ovo područje poznato je po uzgoju lovne divljači poput ritskog jelena, srneće divljači, divlje svinje koja se lovi u lovištima "Kozara" i "Apatinski rit".

Gornje Podunavlje - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Gornje Podunavlje!

Language
English Srpski
Facebook