Peštersko polje - Ramsarsko podrucje u Srbiji

U jugozapadnoj Srbiji na području opština Sjenice, Novi Pazar i Tutin smestila se prirodna retkost prostrana Pešterska visoravan. Ova visoravan sa nadmorskom visinom između 900-1200 metara okružena je kraškim planinama Jadovnik, Zlatar, Ozren, Gilje, Žilindar i Golija dok kroz nju protiču reke Uvac, Vapa, Jablanica i Grabovica. Područje Pešterske visoravni je bogato raznovrsnim kraškim oblicima reljefa poput pećina, jama, ponora, škrapa, vrtača, klisura i kanjona što je razlog zašto je visoravan ime dobila po arhaičnom nazivu za pećinu, pestar. U davnoj prošlosti geološkom ove visoravni, ona je bila veliko jezero koje je oteklo kroz ponore te je od njega ostalo malo Sjeničko jezero kod sela Tuzinje koje je bogato ribom. Pešterska visoravan je većim delom nenastanjena i neobrađena, veći broj naselja smješten je na rubu Pešterskog polja.


Geomorfološki vrednost ove visoravni predstavlja prirodna znamenitost Peštersko polje koje je ne samo najviše kraško polje na Balkanskom poluostrvu s nadmorskom visinom od 1160 metara već i jedno od najvećih kraških polja sa površinom od 50 kvadratnih kilometara. Peštersko polje je zbog okruženosti planinama zaštićen od obližnjih klimatskim uticaja pa je poznato po specifičnoj mikro-klimi, koja je posebno oštra za vreme zimskog perioda. Najniža temperatura izmerena na ovom području je bila -39,5 stepeni koja se smatra i najnižom temperaturom u Srbiji što je razlog zašto se ova visoravan naziva i "Balkanski Sibir".


Peštersku visoravan karakteriše šumska, travna i vodena vegetacija, kraški oblici reljefa, izvori vode te bogat i raznolik biljni i životinjski svet. Vodena vegetacija je povezana s kanalima i vodotokovima među kojima najveći značaj ima korito reke Boroštica čiji su delovi tokom cele godine nalaze pod vodom. Zbog važnosti Peterskog polja kao vlažnog staništa ono je uvršteno na listu vodenih staništa od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji. Najznačajnije biljne vrste ovog područja predstavljaju mahovine tresetnica i orhideje. Na području Pešterske visoravni nalaze se brojni prostrani pašnjaci što je razlog zašto se ovde razvilo stočarstvo, koje je ovo područje učinilo poznatim po siru, mleku, pršutu i vuni. Od životinjskih vrsta značajni su leja livadarka, bela roda, vidra, vuk, potočna pastrmka, mladica i skobalj.

Peštersko polje - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Peštersko polje!

Language
English Srpski
Facebook