Labudovo okno - Ramsarsko podrucje u Srbiji

U jugoistočnom Banatu između Deliblatske peščare na severu i Ramskog jezera na jugu nalazi se Labudovo okno. Labudovo okno se sastoji od Dunava i njegovih poplavnih područja na južnom obodu Panonske nizije, ade žilavu i Čibukliju, potopljene meandre Karaša, ušće Nere, Adu Zavojskom i Dunavci. Labudovo okno važan je deo specijalnog rezervata prirode Deliblatske peščare te je zbog svojih vrednosti kao vlažno područje 2007. godine uvršteno na listu međunarodno značajnih vlažnih područja prema Ramsarskoj konvenciji. Labudovo okno svoje je ime dobilo po tome što deo Velikog rita svake godine naseljavaju zajednice labudova.


Labudovo okno nastalo je izgradnje akumulacionog jezera na Đerdapu. U aluvijalnoj ravni Dunava podzemna voda formirala je bare, koje se za vreme viših vodostaja i poplava spajaju i međusobno i sa rečnim koritom. Na Labudovom oknu prevladavaju vodena staništa poput rečnih tokova, plićaka, poplavnih šuma i slatkovodnih močvara što je razlog zašto se na ovom području izmenjuju različite biljne zajednice, od onih vodenih i močvarnih pa do onih stepskih. Ovo područje pruža jedno od poslednjih staništa ugrožene flore vodenih i močvarnih biljnih vrsta od kojih su najznačajniji beli i žuti lokvanj, iđiriot i orhideja dok šumske zajednice predstavljaju vrba, topola, crni glog i hrast lužnjak.


Uz značajan biljni svet na ovom području ističe se i raznolik životinjski svet. Ovo područje se smatra jednim od najznačajnijih gnjezdilište barskih ptica u Srbiji. Na Labudovom oknu gnezdi se čak 55 vrsta ptica vodenih staništa, od kojih se većina nalazi na listi prirodnih retkosti. Od ornitofaune za ovo područje karakteristični su lisasta i siva guska, patka dupljašica, orao belorepana i crni orao, crni ibis te mali vranac. Područje Labudova okna idealno je mrestilište za čak 50 vrsta riba poput šarana, štuke, soma, smuđa i kečige. Faunu Labudova okna čine razni slatkovodni mekušci poput rečne školjke i pijavice, insekti poput komaraca i vodenih pauka, vodozemci i gmizavci poput crvenotrbog Mukaca i stepskog guštera, te sisari poput slepog kučeta i vidre.

Labudovo okno - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Labudovo okno!

Language
English Srpski
Facebook