Vršačke planine - Predeli izuzetnih odlika

U jugozapadnom delu Banata u pravcu istok - zapada dužinom od 19 kilometara pružaju se Vršačke planine. U celom Banatu Vršačke planine su jedini planinski sistem, a u Vojvodini predstavljaju najznačajnije uzvišenje uz Frušku goru. Vršačke planine započinju neposredno iznad grada Vršca i prostiru se sve do reke Černe u Rumuniji sa površinom od 170 kilometara kvadratnih, od čega se u Srbiji nalazi 122 kilometra kvadratna, au Rumuniji 48 kilometara kvadratnih. Najviši vrh ove planine, ali i cele Vojvodine je Gudurički vrh, sa nadmorskom visinom od 641 metara. Ostali poznati vrhovi su Turska glava (402 m), Vršački vrh (514 m), Lisičji glava (590 m) i te vrh Đala Veršišor (471 m) u čijoj se blizini nalazi državna granica sa Rumunijom.


Područje Vršačkih planina odlikuje se jedinstvenim položajem, bogatom i raznovrsnom florom te je veći deo ove planine zaštićen 1982. godine kao park prirode no 2005. godine nivo zaštite ovih planina je promjenjena. Vršačke planine su tada zaštičene kao predeo izuzetnih odlika s zaštićenom površinom od 4408 hektara, od čega prvoj zoni zaštite pripada 190 hektara. Na zaštićenom području Vršačkih planina pronađeno je 1017 vrsta biljaka, od kojih je 7 proglašeno retkim i ugroženim vrstama u Srbiji. Bujnu vegetaciju Vršačkih planina čini čak 17 šumskih i nekoliko livadske zajednice. Od šumske vegetacije najkarakterističniji su hrastovi, lipa, bagrem, bukva, javor te crni bor dok se od reliktnih i retkih vrsta na ovojm području ističu žbunasta mišjakinje, purpurni kukurek, mađarski veprovac i zvončić, koji ovde imaju jedino stanište u Vojvodini. Zahvaljujući razvijenoj vegetaciji Vršačkih planina na ovom području razvila se raznovsna fauna od kojih se najviše ističe čak 130 vrsta ptica od kojih 90 pripada pticama gnjezdarice. Najznačajnije vrste ptica na ovom području su dugorepi sova, orao zmijar i bjelovrata muharica. Od ostalih životinjskih vrsta važni su jelen, srna, divlja svinja, zec, vuk, lisica, divlja mačka.


Uz bogati biljni i životinjski svet ovo područje se ističe i velikim brojem kulturno - istorijskih spomenika poput Vršačke kule koja je simbol grada, ostaci Vršačkog grada, srednjovekovnog utvrđenja iz 14. veka, manastir Mesić koji potiče iz 1225. godine te manastir u selu Malo Središte.

Vršačke planine - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Vršačke planine!

Language
English Srpski
Facebook