Ovčarsko - kablarska klisura - Predeli izuzetnih odlika

U centralnom delu Srbije reka Zapadna Morava usekla je monumentalnu klisuru između planina Ovčar i Kablar. Ova ovčarsko - kablarska klisura duga 20 kilometara odlikuje se brojnim prirodnim vrednostima poput bujne i raznolike flore i faune, raznih izvora tople i lekovite vode te izvora čiste vode za piće, bistrih planinskih reka, monumentalnih stoljetnih šuma i proplanaka, strmih litica, blagih padina, pećina te predivnim meandrima. Ove prirodne vrednosti, čist vazduh, ali i razne kulturne znamenitosti razlog su zašto je ovo područje proglašeno dobrom od izuzetnog značaja te zaštićeno kao područje izuzetnih odlika. Ovčarsko - kablarska klisura koja spaja Čačansku sa Požeškom kotlinom široka je između 50 i 100 metara.


Zbog povoljne klime, predivne prirode Ovčarsko - Kablarska klisura pruža stanište brojnim pripadnicima biljnog i životinjskog sveta. Biljni svet među kojim se mogu pronaći razne vrste reliktnog karaktera odlikuje se sa čak 600 vrsta od kojih 361 vrsta pripada kopnenoj flori, dok 239 vrsta čini floru reke i jezera. Najkarakterističnije vrste koje su svoj dom pronašle u klisuri su sitnolistna lipa, ruj, crni jasen, grab, lovorolisnom jeremičak, grabić, krunilostna lipa te hajdučka oputa. Zbog raznovrsnosti staništa koja čine ona šumska, pašnjaci, livade, litice, stene pa vodena staništa na području Ovčarsko - Kablarske klisure razvila se bogata fauna. Na ovom području nalazi se čak 137 vrsta ptica, 19 vrsta sisara, 8 vrsta gmizavaca i 18 vrsta riba. Neke od karakterističnijih vrsta su siva čaplja, sivi sokol, jarebica kamenjarka, suri orao, šumska kornjača, barska kornjača, šareni daždevnjak, kuna zlatica, kuna belica, jazavac, divlja mačka te vidra.


Na nadmorskoj visini od 278 metara, u samom središtu Ovčarsko - Kablarske klisure smestila se Ovčar Banja bogata izvorima termomineralne vode. Ova klisura je bogata kulturnim spomenicima od kojih se najviše ističu jedinstveni srednjevjekovni manastiri kojih na području klisure ima čak 11. Zbog velikog broja manastira Ovčarsko - Kablarska klisura poznata je i kao "Srpska Sveta Gora''. Uz manastire na području klisure nalaze se dva važna kulturna objekta crkva Svetog Save te sakralno memorijalni objekat crkva - pećina Kađenica.

Ovčarsko - kablarska klisura - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Ovčarsko - kablarska klisura!

Language
English Srpski
Facebook