Subotička peščara - Predeli izuzetnih odlika

Uz samu granicu sa Mađarskom, na krajnjem severu Bačke nalazi se Subotička peščara koja pripada geografskoj celini Subotičko-horgoške peščare. Područje Subotičke peščare zaštićeno je kao predeo izuzetnih odlika s teritorijom od 2. 772,97 hektara. Kontinentalne pješčare su vrlo redak prirodni fenomen u Evropi koje su ugrožene ljudskim razvojem te se u Srbiji pod zaštitom nalaze samo 2 pješčare "Subotička perčara" te "Deliblatska peščara".


Osnovna vrednost peščara je biološka raznovrsnost različitih vrsta staništa koji su uzrokovani peskovitom podlogom te podzemnim vodama. Na području peščare javljaju se 3 vrste staništa: pješčarska, stepska i močvarna koji pružaju stanište raznim biljnim i životinjskim vrstama. Bitan razlog zašto se ovo područje nalazi pod zaštitom su očuvani fragmenti prirodne vegetacije koji daju uvid u prošlost biljnog pokrivača Panonske nizije. Posebno obeležje ovog područja su ostaci raznovrsnih izvornih biljnih zajednica raznih tipova vegetacije karakterističnih za Vojvodinu.


Od biljnih vrsta koje su svoje stanište pronašle na području Subotičke peščare posebno se ističe šafranjiku, reliktno šumo - stepsku biljki koja u Srbiji raste još samo na mikrostaništima. Od ostalih biljnih vrsta značajno se spomenuti i peščarsku peruniku, peščarski mrazovac, peščarski karanfil, crvenu stežicu, gorocvet, zimzelen plavičasti, uskolisni kaćunak, sibirska perunika kao i brojne vrste orhideja.


Među faunom Subotičke peščare zbog brojnih barskih i močvarnih ekosistema ističe se veliki broj vodozemaca te gmizavaca. Zbog izuzetnih prirodnih pogodnosti, raznovrsnih staništa svoj dom je na području ove peščare pronašlo čak 170 vrsta ptica. Od životinjskih vrsta ističu se žaba češljuša, stepski gušter, barska kornjača, modrovrana, slepo kuče, orao bjelorepan, Osičar, kobac, jastreb, mali svračak te zlatovrana. Među ovom raznovrsnom faunom ističe se slepo kuče koje se nalazi na Svetskoj crvenoj listi ugroženih vrsta.


Na području kompleksa Subotičke peščare postoje voćnjaci, vinogradi, šume i razne rekreativne zone. Svi ljubitelji lova na Subotičkoj peščari mogu da uživaju u lovištu koje je bogato lovnom divljači poput srne, zeca, fazana, prepelice i grlice.

Subotička peščara - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Subotička peščara!

Language
English Srpski
Facebook