Velika Morava

Spajanjem reka Zapadne Morave i Južne Morave kod malog grada Stalaća nastaje reka Morava odnosno Velika Morava. Nakon 185 kilometara svoga toga od grada Stalaća ova reka se uliva u Dunav na mestu između Smedereva i Kostolca. Dužina Velike Morave sa Zapadnom Moravom iznosi 493 kilometra što je čini najvećom srpskom rekom. Današnji tok Morave iznosi 185 kilometara, no u prošlosti je ova reka bila značajno duža. Nekada je dužina reke iznosila 245 kilometara no zbog brojnih poplava koje je izazivala bili su potrebni radovi na sprečavanju daljeg izlivanja. Tada izvedena je regulacija rečnog korita, presecan su okuke i zavoji te je dužina ove reka spala sa 245 kilometara na 185 kilometara. Rečni sistem koji se sastoji od reka Ibar, Zapadne Morave i Velike Morave sa svojih 550 kilometara smatra se najdužim vodenim sistemom na Balkanu. Sama reka Velika Morava svojim tokom protiče kroz 12 opština Srbije te pokraj desetak gradova.


Ime ove reke potiče još iz rimskog vremena kada se nazivala "Margus", Južna Morava tada se zvala "Angrus", a Zapadna Morava "Brongus". Ova reka je u prošlosti bila plovna sve do ćuprije no tokom vremena se to promenilo te je Velika Morava sada plovna samo 23 kilometra od ušća. Velika Morava protiče kroz Pomoravlje koje se smatra najplodnijim i najgušće naseljenim područjem centralne Srbije. Pomoravlje je nastalo na području nekadašnjeg Panonskog mora koje je nestalo isušivanjem pre 200.000 godina. Zbog plodnosti ovog područja dolina reke Morave u 19. veku bila je kolevka savremene srpske države koja se nazvala Moravska Srbija. Zbog značaja ove reke o njoj su ispjevane i napisane brojne pesme koje ne samo što slave Moravu i plodnost njene doline već i pričaju o njenoj nesigurnosti i poplavama. Morava ima veliki broj pritoka od kojih su sa leve strane najznačajnije Belica, Lepenica i Jasenica, as desne strane Crnica, Ravanica i Resava. Pre svog ulivanja u Dunav, Velika Morava račvanje stvara rukava Jezava dug 47 kilometara. Sve reke moravskog toka pripadaju crnomorskom slivu.

Velika Morava - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Velika Morava!

Language
English Srpski
Facebook