Ludaško jezero

Na severu Vojvodine samo 12 kilometara istočno od Subotice nalazi se Ludaško jezero. Ovo jezero okruženo naseljima Hajdukovo, Nosa, Ludaš i Šupljak zauzima površinu od 387 hektara. Ovo drugo najveće jezero Severne Bačke smestilo se na dodiru dvije prirodno - geografske celine: Subotičko-horgoške peščare i Srednje bačke lesne zaravni. Još 1955. godine ovo područje je stavljeno pod zaštitu države zbog prirodnih pogodnosti, jedinstvenosti vlažnih staništa i biodiverziteta, 1977. godine uključeno na listu vodenih staništa Ramsarske konvencije, a 1994. godine proglašeno je Specijalnim rezervatom prirode. Specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero" zauzima površinu od 846,33 hektara.


Ludaško jezero nastalo je još u vreme ledenog doba zbog uticaja vetra. Jedinstveno je u celoj Srbiji radi plitkog korita te svoje povezanosti sa okolnim stajaćim vodama. Ludaško jezero "je jezero - močvarni ekosistem koje se sastoji od vodenih površinama, ali i stepskih, slatinskih i vlažnih livada. Ova raznovrsnost prirodnih staništa razlog je zašto je na području ovog jezera svoj dom pronašao značajan broj raznih biljnih i životinjskih vrsta. Zahvaljujući raznovrsnosti staništa te raznovrsnoj flori i fauni Ludaško jezero smatra se centrom biološke raznovrsnosti. Na području Ludaškog jezera vegetacija je predstavljena sa travnom i močvarnom vegetacijom koje značajno prevladavaju nad šumskom vegetacijom. Floru ovog jezera obeležavaju šaševi, perunika, vrbičice, konopljuše te zaštićene vrste veliki kaćunak i zeleni morski trozubac. Među faunom ovog jezera ističu se vodozemci poput mrmoljka, barske žabe i barske kornjače te ribe poput zlatnog i srebrnog karaša i čikova zbog prevladavajućeg vlažnog staništa. Zbog vlažnih staništa svoj dom na područja "Ludaškog jezera" pronašao je brojni ptičji svet među kojima se ističu ptice močvarice. Zbog važnosti ovog jezera za ptičji svet ono je 1989. godine proglašeno područjem od međunarodnog značaja za ptice. Od pripadnika ptičjeg sveta ističu se čaplje, bukavac, vodomar, modrovoljka te guske po kojima je jezero i dobilo ime. Mađarska reč "ludas" znači "guska". Ludaško jezero međunarodno je poznato je po eko - kampu čiji je cilj obrazovanje u prirodi te koji se tradicionalno odvija svako leto još od 1987. godine.

Ludaško jezero - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Ludaško jezero!

Language
English Srpski
Facebook