Tisa

Spajanjem Crne i Bele Tise u zapadnim Karpatima u Ukrajini nastaje reka Tisa. Sa ukupnom dužinom od 1258 kilometara ova najduža pritoka Dunava protiče kroz Ukrajinu, Slovačku, Rumuniju, Mađarsku i Srbiju. Reka Tisa u Dunav se uliva u podnožju Fruške gore nasuprot Starog Slankamena. Ovo naselje u Sremu nalazi se samo 55 kilometara severozapadno od Beograda. U blizini Starog Slankamena, na samom ušću Tise u Dunav nalazi se nekoliko terena za ribolov. Sa brežuljka iznad Starog Slankamena mogu se videti ravnice Bačke i Banata čiju prirodnu granicu u Vojvodini predstavlja Tisa. Na desnoj obali joj se smestila Bačka, a levoj Banat.


U reku Tisu utiču razni pritoci poput Begeja, Bodrog, Zlatice, Koroš, Mureš, Samoša i Šaja od kojih je najveći Mureš. Plovna dužina ove reke u normalnim uslovima iznosi 532 kilometara, dok u izuzetno povoljnim uslovima može iznositi 690 kilometara. Ovaj međunarodni plovni put vodi od ušća Tise u Dunav do Vašarošnameja u Mađarskoj. Dužina toka reke Tise kroz Srbiju je 168 kilometara, od srpsko mađarske granice do ušća u Dunav. Svojim srpskim tokom Tisa prolazi uz razna naselja sa uređenim obalama poput Titela, Bečeja, Bačkog Petrova Sela, Senta, Novog Kneževca te banje Kanjiže. Kroz Srbiju odnosno kroz Vojvodinu reka Tisa ima sve odlike mirne reke što je velika suprotnost toku reke Tise kroz Ukrajinu gde ova reka ima odlike planinske reke.


U periodu između 1846. Godine do 1980. Godine izvršene su razne regulacije toka Tise radi sprečavanja poplava koje su smanjile dužinu toka reke za 450 kilometara. Ovaj sistem zaštite od poplava proglašen je najvećim u Evropi sa dužinom kanala od 3680 kilometara. U Mađarskoj je 1980 - tih godina izgrađeno veliko veštačko jezero Tisa koje je napravljeno s ciljem da se reguliše tok ove reke te spreče poplave. Tokom godina ovo veštačko jezero postalo je poznati turistički centar. Reka Tisa povezana je sa brojnim legendama među kojima je najznačajnija ona o Atili "Biču Božjem". Smatra se da je u koritu reke Tise sakriven grob ovog hunskog vođe.

Tisa - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Tisa!

Language
English Srpski
Facebook