Sava

U jugoistočnoj Evropi kod Radovljice u Sloveniji spajanjem reka Save Dolinke koja izvire na Kranjskoj gori i Save Bohinjka koja nastaje izlivanjem iz Bohinjskog jezera Triglava nastaje reka Sava. Ova reka nakon toka dugog 945 kilometara uliva se u Dunav kod Beograda. Reka Sava svojim tokom čini rečnu granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te granicu Bosne i Hercegovine i Srbije. Svojim slivom koji zauzima površinu od 95.720 kvadratnih kilometara reka protiče kroz područje četiri zemlje: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Iako je po svojoj dužini treća najveća pritoka Dunava, po svom protoku ipak je najveća pritoka Dunava.


Duž svoga toka Sava prima razne pritoke poput Savinje, Sutle, Krapine, Lonja, Orljave i Bosuta sa leve strane te Krke, Kupe, Une, Vrbasa, Bosne, Drine i Kolubare sa desne strane. Od ovih pritoka u Srbiji su najveće Drina i Kolubara. Zbog izuzetne biološke i geološke raznovrsnosti te ekološke vrednosti sliv ove reke obiluje područjima koji se nalaze pod zaštitom države u kojoj se nalaze poput područja od velikog značaja za ptice i biljke te zaštićena područja nacionalnog značaja. U ovom slivu nalaze se četiri Ramsarska područja: Cerkniško jezero u Sloveniji, Lonjsko polje u Hrvatskoj, Bardača u Bosni i Hercegovini te Obedska bara u Srbiji. Na području Srbije Sava je ravničarska reka okružna bujnim šumskim prostranstvima te zaštićenim parkovima prirode, močvarama, plavnim područjima od kojih se najviše ističu Specijalni rezervat prirode Obedska bara koji je ujedno i Ramsarsko područje, Specijalni rezervat prirode Zasavica. Svojim vijugavim tokom Sava stvara nekoliko krivina i rečnih ostrva i ada poput Podgoričke ade kod sela Provo, ade Mlinsko ostrvo kod ušća Drine te Ade Ciganlije koja se nalazi uz beogradsku obalu. Jedan od značajnihih ostrva sava je Veliko ratno osrtvo koje se nalazi na samom ušću Save u Dunav. Ovo ostrvo značajno je zbog svog strateškog položaja koji je omogućio stanište velikom broju prirodnih retkosti bilo biljnog bilo životinjskog sveta.

Sava - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Sava!

Language
English Srpski
Facebook