Drina

U Crnoj Gori kod Šćepan Polja spajanjem reka Tare i Pive nastaje reka Drina koja svojim tokom protiče kroz Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu te kroz Srbiju. Ukupna dužina toka reke Drine je 346 kilometara od čega kroz Srbiju protiče sa 220 kilometara. U blizini Sremske Rače ova reka uliva se u reku Savu, čija je najveća pritoka. Drina protiče kroz zapadni deo Srbije, oko 200 kilometara od Beograda. Ova reka svojim slivom povezuje severno-zapadne delove Crne Gore, istočne delove Bosne i Hercegovine te zapadnu Srbiju, poput Pivske župe i Drobnjaka, Bihora, Mataruga, Bukovice i Starog Vlaha, Azbukovica, Rađevini, Osata, Jadra, Pocerine, Gornjeg i Donjeg Birača i Majevice, pa sve do Mačve i Semberije.


Dolina reke Drine smatra se jednim od najlepših delova Balkana te se odlikuje značajnim prisutsvo endemskih i reliktnih biljnih i životinjskih vrsta što je razlog zašto je planina Tara proglašena nacionalnim parkom Na području ovog nacionalnog parka obitavaju 53 vrste sisara, 153 vrste ptica i preko 1.000 biljnih vrsta među kojima se ističe relikt flore Pančićeva omorika. U Drinu se ulivaju razni pritoci, Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja sa leve strane te Ćehotina, Lim, Rzav, Ljuboviđa i Jadar sa desne strane. Duž svoga toka Drina protiče kroz gradove Foča, Goražde, Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik. Kroz Zvornik Drina protiče direktno te ga deli na dva dela, Zvornik koji pripada Bosni te Mali Zvornik koji pripada Srbiji. Jedinstvena lepota ove reke bogate brzacima, kanjonima i klisurama narušena je izgradnjom hidrocentrala koje se nalaze u Višegradu, Bajinoj Bašti i Zvorniku. Najduži kanjon ove reke u dužini od 24 kilometra nalazi se severno od Višegrada, između Žepe i Klotijevca. U Višegradu se nalazi i predivni most na Drini izgrađen 1571. Godine o kojem je roman "Na Drini ćuprija" napisao nobelovac Ivo Andrić. Kanjon Drine čija dubina iznosi 700-1000 m predstavlja drugi najveći kanjon u Srbji i Crnoj Gori nakon kanjona Tare (1300 metara), au svetu treći nakon kanjona Kolorada u Sjedinjenim američkim državama (1800 metara). Turistička ponuda reke Drine bogata je i raznim aktivnostima poput splavarenja na Drini te manifestacijama "Drinska regata" i "Spust niz Drinu".

Drina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Drina!

Language
English Srpski
Facebook