Auto Karta Beograda

 

Beograd je glavni i najveći grad Republike Srbije. U užem središtu Beograda živi oko 1.2 miliona stanovnika, dok na širem području teritorija grada živi oko 1.6 miliona stanovnika. Grad se smestio na ušću dviju reka Save i Dunava, gdje sa Panonska nizina spaja sa Balkanskim poluostrvom. Grad Beograd u Srbiji ima posebnu administrativnu podelu te se deli na 17 opština od kojih svaka ima svoje lokalne organe vlasti. Beograd zauzima 3,6% teritorija ukupne Srbije te u nemu živi 21% stavnvništva Srbije. Osim što je glavni grad Srbije, Beograd je veliko središte kulture, obrazovanja i nauke.

Geografija Beograda

Beograd leži na 116m nadmorske visine na koordinatima 44°49′00″SGŠ te 20°28′00″IGD, te se nalazi u severnom delu centralne Srbije na ušću reke Save u Dunav. Sam centar leži sa desne strane Dunava, a s leve počine Banatska ravnica koja je nešto slabije naseljena. Između Save i Dunava se nalazi novi dio grada – Novi Beograd, a uzvodno je Zemun. Urbana površina grada iznosi 360km2

Klima u Beogradu

Beograd kao i veći dio Srbije ima umereno kontinentalnu klimu, što znači vrela ljeta i oštre zime. Prosečna temperatura je 11,7° C, sa najtoplijim mesecom – Julom. Prosečna godišnja količina padavina je oko 700mm.

Video – Život u Beogradu

Panoramske fotografije Beograda

Kliknite na sliku za uvećanje.

panorama grada beograda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Jeste li znali? Površina poljoprivrednog zemljišta obuhvata 5.734.000 hektara, a na oko 4.867.000 hektara te površine prostire se obradivo zemljište.