Park prirode Stara planina

PP Stara planina - MapaKarta se učitava ...

Planer putovanja Srbije

Više o Parku prirode Stara planina

Stara planina nalazi se u istočnoj Srbiji i čini prirodnu granicu sa Bugarskom. Deo Stare planine koji se nalazi u Srbiji sa površinom od 1802 kilometra kvadratna proteže se kroz opštine Zaječar, Knjaževac, Pirot i Dimitrovgrad. Najviši vrh ove planine je Midžor sa nadmorskom visinom od 2170 metara što ovu planinu čini jednom od najviših u Srbiji. Stara Planina proglašena je parkom prirode 1997. godine zbog svog jedinstvenog ekosistem sa raznovrsnim biljnim i životinjskim svetom te zbog geomorfoloških, geoloških, hidroloških i hidrogeoloških posebnosti. Park prirode "Stara planina" zauzima površinu od 142.219,64 hektara. Područje parka odnosno planine hidrološki i morfološki je ispresecano sa brojnim planinskim tokovima od kojih su značajniji dolina potoka Bigar, meandri Temštice, lokaliteti Midžor i Babin zub te izvor Jelovičko vrelo. Na području planine svojim krajolikom i posebnostima se nalaze razni predeli poput Draganišta, Goleme reke, Vražje glave, Semco, Kopren, klisura reke Jerme, klisura Vladikino ploča, klisura Rosomačko reke, klisura Gradašničke reke i brojni drugi.


Na Staroj planini nalazi se bogat biljni svet kojeg čini oko 1195 biljnih vrsta, od kojih su izuzetno značajne one ugrožene kojih ima čak 147 vrsta. Na obroncima ove planine raste 40 biljnih vrsta koje su stavljene pod zaštitu kao prirodne retkosti Srbije kao što patuljasta perunika, planinska sasa, gorocvet, kosovski božur, žbunasta jova, stepski lužnjak, rosulja, planinski javor, šumski ljiljan, tresavski kaćun i drugi.


Uz izuzetan biljni svet na ovom području ističe se i bogat životinjski svet kojeg čini 116 vrsta leptira od kojih su 22 novoutvrđene, a njih 6 su relikti, svoje stanište na Staroj planini ima čak 30 vrsta sisara, 18 vrsta pripada herpetofaunoj fauni od kojih je 6 vrsta vodozemaca te 12 vrsta gmizavaca, dok ihtiofaune čini 26 vrsta. Svoj dom je na Staroj planini pronašlo 203 vrste ptica što ovu planinu čini najvećim diverzitetom ptica u Srbiji.


Na Staroj planini ima uslova za razvoj raznih vrsta turizma od kojih se najviše ističe skijališni turizam zbog toga što je područje planine na visini od 1100 metara do 1900 metara pod snegom skoro pet meseci godišnje.

PP Stara planina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije PP Stara planina!

Language
English Srpski
Facebook