Park prirode Sićevačka klisura

PP Sićevačka klisura - MapaKarta se učitava ...

Planer putovanja Srbije

Više o Parku prirode Sićevačka klisura

U istočnoj Srbiji između Svrljiških planina i Suve planine smestio se usek dug 17,5 kilometara koji se naziva Sićevačka klisura. Ona se proteže od sela Dolac na izlasku iz Belopalanačke kotline do sela Prosek na ulasku u Nišku kotlinu. Deo je kanjona reke Nišave i od grada Niša je udaljena 14 kilometara. Sićevačka klisura deli se na dva dela, gornju i donju klisuru koje se zovu Crncanski-gradištanska i Ostrovičke klisura. Gornji deo Sićevačka klisura je uži i sličniji je kanjonu, a donji deo ima široke blage padine. Zbog brojnih prirodnih lepota, raznih endemiteta te krškog reljefa ovo područje je proglašeno Parkom prirode.


Sićevača klisura je nastala usecanjem reke Nišave u krečnjački reljef. Najatraktivniji deo ove klisure je Gradištanski kanjon s dužinom od 7 kilometara, njegove litice su mesto gde se gnezde poslednji suri orlovi u Srbiji. Širina kanjona se na dnu svodi na rečno korito Nišave, a njegova visina dostiže i 400 m Na izlazu iz kanjona nalazi se uzvišenje Oblik, gde se nalazi stanište 02:00 relikta te balkanska endemita, srpske Ramonda i Natalijine Ramonda. Na području Sićevačka klisura svoj dom je pronašla lekovita biljka žalfija, koja inače raste samo u mediteranskim uslovima te joj je ovo jedino prirodno stanište na području Srbije. Sićevačka klisura odlikuje se kraškim reljefom te se na njenom području pojavljuju kamenice, škrape, vrtače, pećine, potkapine, jame i ostrenjaci.


Na području Sićevačka klisura nalaze se brojni spomenici kulture kao što su srednjovekovni pravoslavni manastiri poput manastira sv. Petke koji se nalazi u selu Ostrovica, manastir sv. Bogorodice u Sićevu koji je bio sagrađen 1644. godine, razne crkve poput crkve Svetog Proroka Ilije, te ostaci čuvenog rimskog puta "Via militaris". Tu su izgrađene i dve hidroelektrane: Sićevo i Sveta Petka izgrađena 1908. godine koja je jedna od najstarijih hidroelektrana u Srbiji te koja još i danas osvetljava ulice Niša. Sićevačka klisura svojim posetiocima uz uživanje u kulturno - istorijskim znamenitostima pruža mogućnosti za lov, ribolov, vožnju kajaka na brzim vodama, rafting, šetnju predivnom prirodom, alpinizam, planinarenje te paraglajding.

PP Sićevačka klisura - Fotografije

Poštaljite nam fotografije PP Sićevačka klisura!

Language
English Srpski
Facebook