Park prirode Kučajske planine

PP Kučajske planine - MapaKarta se učitava ...

Planer putovanja Srbije

Više o Parku prirode Kučajske planine

Najrasprostranjeniji planinski kompleks istočne Srbije su Kučajske planine koje su se smestile između reka Resave, Zlotske reke i Crnog Timoka. Kučajske planine se dele na Severne i Južne Kučajske planine. Severne Kučajske planine zauzimaju položaj uz desnu obalu Dunava severno od Majdanpeka i Kučeva dok se južne Kučajske planine nalaze istočno od Ćuprije i Praćina, a zapadno od Bora. Kučajske planine protežu se u pravcu severoistok - jugozapad u dužini od 40 kilometara sa najvišim vrhom Velika Tresta koji se nalazi na 1284 metara nadmorske visine uz visove Koprivno brdo, Javorište i Malinik. Zbog izuzetnih prirodnih lepota, krškog reljefa te raznih drugih znamenitosti Kučajskih planina ovo područje proglašeno je Parkom prirode.


Kučajske planine odlikuju se karbonatnom podlogom i kraškim reljefom što je razlog zašto na ovom području nema rijeka već samo ponornice kao što su Dubašnica, Žljebura i Lazarev kanjon. Krški reljef je razlog zašto se na ovom području nalaze ledenice, plitke jame sa snegom i ledom te brojni speleološki objekti odnosno jame i pećine kao što su Lazareva, Ravanička, Bogovinska i Vernjikica. Ovde se nalazi i Brezovička površ na kojoj se nalaze brojne kraške uvale kao što su Igrište, Torovište, Velika i Mala Brezovica. Na području Kučajskih planina ističe se bogata i raznovrsna flora s velikim brojem endemiteta. Na području ove planine prevladavaju zajednice hrastova, sladuna i cera sa Grabić, mešovite zajednice bukve, jele, hrasta, jasena, oraha, leske, crnog bora i tise. Na Kučajskim planinama na visini od 1100 metara izvire reka Resava u čijem se gornjem toku nalazi prašuma odnosno rezervat Vinatovača na kojem već 350 godina nije bilo posečeno nijedno stablo i koje je sačuvano od ljudskog uticaja.


Područje Kučajske planine se nekada nazivalo Resavska Sveta gora, jer se na ovom području nalazilo 12 srednjovekovnih pravoslavnih manastira, zadužbina despota Stefana Lazarevića no zbor raznih događaja tokom godina danas su ostali očuvani samo manastiri Manasija, Ravanica i Sisojevac.

PP Kučajske planine - Fotografije

Poštaljite nam fotografije PP Kučajske planine!

Language
English Srpski
Facebook