Venerina padina - Rezervat prirode

U jugoistočnoj Srbiji, na levoj obali reke Zvonačke, u blizini Zvonačke banje nalazi se Specijalni rezervat prirode Venerina padina. Ovaj specijalni rezervat smestio se na jugoistočnoj padini Titeve glave na području opštine Babušnica. "Venerina padina" nalazi se pod zaštitom kao specijalni rezervat prirode kao jedino stanište ugrožene biljne vrste venerinog vlas - Adiantum capillus veneris L. na području Republike Srbije. Rezervat se nalazi na bigrenoj terasi koja čini stanište Venerine vlasi. Ova stena ima izuzetno osetljiv proces stvaranja koji je direktno vezan za proces oticanja termalnih voda. Nastala je prirodnim taloženjem bigra iz termalnih izvora Zvonačke banje.


Ova višegodišnja zeljasta biljka iz grupe paprati je prirodna retkost i nalazi se na spisku Crvene knjige flore Srbije. Papratnica "Venerina Vlas" je dekorativna biljka koje se zna uzgajati kao sobna biljka. Široko je rasprostranjena u tropskim i suptropskim područjima no na području Balkana nastanjuje mediteranske, primorske krajeve na vlažnim stenama pored izvora i potoka te na mestima gde postoje bunari, zidovi te česme odnosno na području gde ima više vlažnosti u blizini različitih vrsta mahovina. Zbog te činjenice je posebno značajan ovaj rezervat jer se nalazi daleko od mediteranskog područja. Mogućnost nastanka staništa ove retke paprati te njenog opstanka na ovom području omogućila je blizina toplog izvora "Zvonačka Banja" te povoljna vlažnost staništa koji su ublažili lokalnu klimu. Ta vrsta je na području Srbije bila potpuno nestala ali je vraćena na svoje stanište postupkom reintrodukcije na područje ovog specijalnog rezervata. Zajednica Venerine vlasi na području specijalnog rezervata "Venerina padina" zauzima površinu od 20 metara kvadratnih odnosno 0.27,24 hektara.


Specijalni rezervat "Venerina padina" nalazi se u režimu zaštite I stepena te se na ovom području zabranjuje korišćenje prirodnih bogatstava te su zabranjeni svi drugi oblici korišćenja ovog prostora te sve aktivnosti, osim izvođenja mera zaštite zajednice Venerine vlasi, naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije. Zbog ovih strogih mera zaštite staništa Venerine vlasi stvoriće se povoljni uslovi za njen opstanak i time očuvati prirodnu raznolikost Srbije.

Venerina padina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Venerina padina!

Language
English Srpski
Facebook