Klisura reke Trešnjice - Rezervat prirode

U zapadnom djelu Srbije na jugozapadnoj strani planine Povlen na nadmorskoj visini od 1185 metara izvire reka Trešnjica. Nakon 23 kilometra toka reka Trešnjica se na visini od 180 metara nadmorske visine kod Gornje Trešnjice uleva u reku Drinu. U svom srednjem toku neposredno pre ušća u Drinu urezala je životopisne krečnjačku klisuru sa uspravnim liticama dugu 6 kilometara, a duboku oko 500 metara. U kanjonu Trešnjice u reku se ulivaju njeni najveći pritoci - Sušica i Tribuče. Duga 7 kilometara reka Tribuče je vodom najbogatiji pritok Trešnjice koja svojim tokom razdvaja visoravan Boškovac od gornjokošljanske površine i time stvara klisuru koja je idealna za razvoj planinarstva. Prirodno dobro klisure reke Trešnjice 1992. godine je proglašeno specijalnim rezervatom prirode prvenstveno radi očuvanja populacije izuzetno retkog beloglavog supa. Klisura reke Trešnjice pruža dom čak 17 parova orla beloglavog supa, koji se uz ovo mesto nastanjuje jedino u kanjonu Uvca. Svojim izuzetnim geomorfološkim oblicima poput sipara, otvora, potkapine i različito oblikovanih stena klisura reke Trešnice pruža stanište raznim retkim biljnim i životinjskim vrstama.


Većina biljnih vrsta koje su svoje staništa pronašle u klisuri reke Trešnjice su endemi i relikti od kojih neke vrste nastanjuju samo ove klisure. Čiste vode reke Trešnjice bogate su raznim vrstama riba poput mladice, najveće grabljivice među ribama, lipljena, klena, šarana, kalifornijske pastrmke te mrene. Bogatstvo životinjskog sveta čini 16 vrsta gmizavaca i vodozemaca, razne vrste sisara i lovne divljači te čak oko 120 vrsta ptica od kojih se najviše ističu one ptice grabljivice poput beloglavog supa, surog orla, orla zmijara, sivog sokola te jastreba kokošara. Bujna fauna ovog područja svoje stanište je pronašla u bogatoj i raznovrsnoj vegetaciji klisure koju obeležavaju šume i šikare crnog graba, cera, crnog bora, kleke te šikare Grabić, graba, jasena, bukve, grmlja poput klena, drena, gloga, trnjina, bršljana i ruja. Specijalni rezervat klisure reke Trešnjice pruža mogućnosti za šetnje u prirodi i uživanju u svežem vazduhu, te osigurava izuzetan potencijal za razvoj ekološkog turizma.

Klisura reke Trešnjice - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Klisura reke Trešnjice!

Language
English Srpski
Facebook