Klisura reke Uvac - Rezervat prirode

Specijalni rezervat prirode "Uvac" nalazi se u jugozapadnoj Srbiji omeđen planinskim severnim padinama Zlatara na jugozapadu te južnim ograncima planinskog masiva Zlatibora. Reka Uvac izvire na Ozrenu, 16 kilometara od Sjenice na 560 metara nadmorske visine sa ukupnom dužinom od 119 kilometara. Ova čista reka je u planinskim masivima Zlatar i Zlatibor usjekla veličanstvenu klisuru ukleštenih slikovitih meandra. Specijalni rezervat prirode "Uvac" nalazi se na teritoriji opštine Nova Varoš, sa površinom od 5525 hektara i na teritoriji opštine Sjenica sa površinom od 2018 hektara. Deo klisure reke Uvac zvan Pavlovića Brod bio je zaštićen još davne 1971. godine sa površinom od 267 hektara, zaštita je proširena 1995. godine na 2717 hektara, dok je sa zadnjim promenama iz 2006. godine rezervat proširen na 7543 hektara.


Reka Uvac ima značajan hidroenergetski potencijal te su na ovoj reci podignute tri brane zbog kojih su se formirala tri veštačka jezera: Uvac, Zlatarsko jezero i Radoinjsko jezero. Prostor oko klisure karakterišu razni kraški oblici reljefa poput kraške površi, uvale vrtače, okapine, pećine i jame. Među njima se izdvajaju brojne pećine od kojih su najznačajniji Ušačko pećinski sistem, Tubića pećina i baždarska pećina. Ušačko pećinski sistem se sastoji od međusobno povezane 2 pećine Ušačke pećine i Ledene pećine te jedne jame, jame Bezdana. Ukupna dužina ovog pećinskog sistema je 6185 metara što ga čini najdužim pećinskim sistemom u Srbiji.


Specijalni rezervat prirode "Uvac" ističe se velikim prisustvom ptica sa 104 vrste ptica od kojih se najviše ističe beloglavi sup koji se gnezdi na području Srbije samo u ovoj klisuri i klisuri reke Trešnjice. Uz beloglavog supa od ornitofaune ističu se planinski puzgavac, buljina i vodomar te još jedna ugrožena vrsta, suri orao. Pored bogatog sveta ptica na području specijalnog rezervata postoje i brojne vrste sisara poput ugrožene vidre, gmizavaca, vodozemaca te riba. Na području rezervata razvio se i bujni i raznovrsni biljni svet koji se odlikuje sa 219 biljnih vrsta od kojih čak 3 vrste imaju međunarodni značaj, dok se 3 vrste nalaze na Crvenoj listi flore.

Klisura reke Uvac - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Klisura reke Uvac!

Language
English Srpski
Facebook