Nacionalni park Tara

NP Tara - MapaKarta se učitava ...

Planer putovanja Srbije

Više o Nacionalnom parku Tara

Planina Tara koja pripada unutrašnjem pojasu Dinarida nalazi se u krajnjem zapadnom delu Srbije na površini od 183 kilometra kvadratna. U dužini se proteže 50 kilometara, au širini 22 kilometara s prosečnom nadmorskom visinom od 1200 metara iznad koje se izdižu retki vrhovi visine 1400-1600 metara. Najviši vrh ove planine je Kozji rid sa 1591 metara nadmorske visine, dok je najniži deo jezero Perućac koji se smestio na 191 metar nadmorske visine. Nacionalni park "Tara" nalazi se na najvećem delu planine Tare na površini od 19.200 hektar. Područje ovog Nacionalnog parka, zajedno sa Zaovinama i Parkom prirode "Šargan - Mokra Gora" će jednom biti deo budućeg rezervata biosfere Drina.


Jedan od glavnih obeležja Tare su duboko uklesane rečne doline poput kanjona Drine i kanjona reka Rače, Brusnice i Dervente, te vodopadi Mali i Veliki skakavac na reci Rzav. Na području Tare ističu se i bujne šume koje zauzimaju 80% površine Tare zbog čega ona spada u najšumovitiji planine Srbije i Evrope. Postoji oko 35 šumskih i livadskih zajednica 09:00 od kojih su najzastupljenije mešovite šume jele, smrče i bukve, a poseban značaj imaju zajednice omorike, smrče, jele, crnog i bijelog bora. Raznovrsnost flore ove planine ističe se u preko 1000 biljnih vrsta, od kojih je njih 20 endemičnog karaktera među kojima se ističe Pančićeva omorika. Na području Tare nalaze se i brojna staništa faune od kojih se ističe lokalni endemit Pančićev skakavac kojem se na ovo području nalazi jedino stanište. Zabeleženo je 53 vrste sisara kao što su medved, srna, vidra, kune zlatice i divokoze te oko 130 vrsta ptica, kao što su planinski detlić, crna žuna, gaćastim kukumavka, uralska sova i drugi. U Nacionalnom parku pronaći razna arheološka nalazišta, koja se kreću od perioda neolita do perioda srednjeg veka, kao što su nekropole, manastir Rača ili ostatci srednjevekovnog utvrđenja Solotnik.


Posetioci nacionalnog parka "Tara" mogu uživati u raznim aktivnostima poput lova i ribolova, jahanju, skijanju, šetnji pešačkim stazama koje pokrivaju dužinu od 120 kilometra ili pak u vožnji biciklom na čak 27 biciklističkih staza dužine 420 kilometara.

NP Tara - Fotografije

Poštaljite nam fotografije NP Tara!

Language
English Srpski
Facebook