Nacionalni park Đerdap

NP Đerdap - MapaKarta se učitava ...

Planer putovanja Srbije

Više o Nacionalnom parku Đerdap

U severoistočnom delu Srbije i to na samoj granici sa Rumunijom smestio se Nacionalni park Đerdap. Ukupna površina ovog nacionalnog parka je 63.680 hektara, odnosno 636.8 kilometara kvadratnih. Zbog brojnih lepota koje obeležavaju ovo područje Đerdapske klisure ono je proglašeno Nacionalnim parkom 1974. godine. Park se smestio na desnoj obali Dunava sa dužinom od oko 100 km kojima se proteže od Golupca do karataša kod Kladova.


Najvažnija znamenitost i prirodni fenomen ovog područja je Đerdapska klisura Dunava koja je najduža i najveća klisura probojnica u Evropi. Ova grandiozna klisura sastoji se od četiri manje klisure i tri kotline koje ih razdvajaju. Klisure ovog područja su Golubačka klisura, Gospođin vir, Kazanska i Sipska klisura, a kotline su Ljupkovska, Donjomilanovačka i Oršavska klisura. Područje nacionalnog parka Đerdap odlikuje se velikim područjem šumovitosti (preko 64% površine), izrazitim bogatstvom i bioraznolikosti flore i faune, izuzetnim oblikom reljefa te bogatstvom kulturno - istorijskih znamenitosti. Izuzetno bogata flora nacionalnog parka ističe se s više od 50 šumskih i grmskih zajednica te s više od 1100 biljnih vrsta od kojih se najviše ističu medunac, orah, jorgovan, tisa, srebrna lipa, kavkaska lipa i drugi. Nacionalni park Đerdap odlikuje se prirodnim retkostima iu pogledu faune, na njegovu području svoj dom je pronašlo više od 150 vrsta ptica poput surog orla, orla zmijara, orla belorepana, crne rode te sive čaplje, razni sisari kao što su vidra, medved, ris, šakal i divokoza, te razne druge životinjske vrste. Nacionalni park Đerdap je zbog svojih brojnih prirodnih pogodnosti već vekovima dom brojnim životinjskim i biljnim vrstama, ali i ljudima o čemu nam govore razni arheološki nalazi koji su pronađeni na ovom području. Među njima se posebno ističu Ramska tvrđava, rimsko utvrđenje iz 101. godine Dijana, Fetislam, Trajanov most te Lepenski vir. Svi ovi faktori svojim međusobnim delovanjem pretvaraju Nacionalni park Đerdap u izuzetno mesto koje će vas oduševiti.

NP Đerdap - Fotografije

Poštaljite nam fotografije NP Đerdap!

Language
English Srpski
Facebook