Nacionalni park Šar-planina

NP Šar-planina - MapaKarta se učitava ...

Planer putovanja Srbije

Više o Nacionalnom parku Šar-planina

Na granici sa Makedonijom u dužini od 85 kilometara proteže se centralnobalkanskim masiv Šar-planina. Šar-planina se odlikuje svojim vrhovima od kojih njih 100 ima nadmorsku visinu iznad 2000 metara, a čak njih 30 iznad 2500 metara. Smatra se da je Šar - planina svoje ime dobila zbog izuzetnog šarenila svog planinskog pejzaža. 1993. godine na površini od 39 000 hektara ustanovljen je Nacionalni park "Šar planina", no predviđeno je da se trajnim teritoriju parka proširi na površinu od 97 000 hektara. Područje nacionalnog parka odlikuje se velikim brojem klisura, kanjona, vodopada, reka i potoka te jezera kojih ima oko 70 i koje nazivaju gorskim očima.


Šar-planinu predstavlja prostor koji se odlikuje velikim bogatstvom i raznolikošću biljnog i životinjskog sveta te prisustvom velikog broja reliktnih i endemičnih vrsta. Na području Šar-planine obitava 1800 biljnih vrsta te 56% srpske flore raznih vrsta od mediteranske pa do arktičko-alpske. Poseban značaj imaju oni lokalni endemi kao što: hajdučica kralja Aleksandra (Achillea alekandri regis), bornmilera (Bornmullera dieckii), šarplaninsku karanfilić (Dianthus scardicus), šarplaninsku šafran (Crocus scardicus). Područje Nacionalnog parka jedno je faunistički najbogatijih područja Evrope jer od životinjskog sveta u Nacionalnom parku živi 147 vrsta dnevnih leptira, 45 vrsta vodozemaca i gmizavaca, oko 200 vrsta ptica i 32 vrste sisara. Na ovom području mogu se videti beloglavi sup, snežna zeba, dinarska voluharica, kuna zlatica i druge izuzetne životinjske vrste.


Uz bogato prirodno bogatstvo područje nacionalnog parka Šar planina se odlikuje i bogatim kulturno - istorijskim nasleđem koje ima posebno značenje za srpski identitet. Na ovom području nalaze se srednjevekovna utvrđenja, naselja i mostovi, no posebnu važnost ima 45 crkava i manastira koje su podignute u periodu između 12. i 16. Veka kao što su isposnica i manastir Sv. Petra Koriškog iz 13 veka, crkva sv. Petke iz 14. veka, manastir Sv. Arhangela iz 15. veka, crkva Sv. Bogorodice Odigitrije iz 14. veka te manastir Sv. Trojice iz 15 veka i razni drugi značajni spomenici kulture.

NP Šar-planina - Fotografije

Poštaljite nam fotografije NP Šar-planina!

Language
English Srpski
Facebook