Prerasti Vratne

U severoistočnoj Srbiji kod sela Vratna nalazi se istoimena reka koja pripada dunavskom slivu kao njegova desna pritoka. Ova reka sa dužinom od 26 kilometara izvire na istočnoj strani Velikog Grebena i nema stalan tok tokom cele godine već tokom leta ponire i izbija na površinu na nekoliko mesta. Delovanjem reke Vratne stvorena je dolina sa klisurama i kanjonskim delovima. Ovaj kanjon je poznat od davnina po svojim neobičnim kamenim kapijama odnosno lukovima koji su najviši u Evropi. Kameni lukovi koji se nalaze iznad reke smatraju se prirodnim fenomenom i retki su u svetu. Ovi kameni lukovi koji se geografski nazivaju prerasti predstavljaju faze evolucije tunelskih pećina te su razlog zašto je ovo područje zaštićeno kao spomenik prirode.


Nekada je ovo područje bilo velika pećina kroz koju je prolazio recni tok Vratne i koja se urušila u dužini od 100 metara zbog spuštanja terena i širenja kanala, a posledice urušavanja bili su ovi kameni lukovi odnosno dve prerasti - Mala prerast i Velika prerast. Na području kanjona reke Vratna nalazi se i još jedan kameni luk, najmlađi od sva tri luka, Suva prerast koja je nastala poniranjem reke Vratne. Suva prerast je kameni luk visok 20 metara, sa širinom od 15 metara te sa širinom svoda od 34 metra. Velika prerast nalazi se tri kilometra nizvodno od Suve prerast. Ovaj kameni luk sa dužinom od 45 metara, visinom od 26 metara te širinom između 22 i 33 metra ispresecan je otvorima pećinskih kanala. Na udaljenosti od 100 metara nizvodno od Velike prerasti nalazi se Mala prerast sa visinom od 34 metra te širinom od 33 metara. Istraživačima je najzanimljivija Suva prerast u čijoj su blizini pronađene tri do sada neistražene pećine.


Na izlazu iz klisure nalazi se manastir Vratna za kojeg se ne zna tačno kada je bio podignut no prema legendama potiče iz 13. veka i u kojem se čuva oktoih iz 1764. godine te knjiga jevanđelja na rumunskom jeziku. Nedaleko od manastira nalazi se lovište u kojem živi krupna divljač poput muflona i jelena.

Prerasti Vratne - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Prerasti Vratne!

Language
English Srpski
Facebook