Lazarev kanjon

U istočnoj Srbiji na obodu planine Kučaj usječen u debele krečnjačke stene Dubašničke ravni nalazi se Lazarev kanjon. Lazarev kanjon nastao je pod uticajem desnog pritoka Zlotkse reke, Lazareve reke u dužini od 9 kilometara. Okolni pritoci Lazareve reke su takođe izdubili kanjonska korita što je razlog zašto se na kanjon Lazareve reke nadovezuju se manji kanjoni reke Đemilok te Mikuljske i Pojenske reke. Zbog važnosti reljefa ovog kanjona, njegove hidrografije te raznovrsnog bogatog biljnog i životinjskog sveta kanjon Lazareve reke proglašen je spomenikom prirode s ukupnom površinom od 1755,50 hektara. Širina ovog kanjona na nekim mestima iznosi 3 do 4 metra dok se dubina kanjona kreće između 350 do 500 metara. Na nekim mestima u kanjonu stvorili su se prirodni mostovi odnosno uklješteni kameni blokovi između kojih prolazi reka.


Kanjon Lazareve reke predstavlja najdublji i najduži kanjon u istočnoj Srbiji koji još uvek nije u potpunosti ispitan zbog svoje nepristupačnosti. Karakteriše ga veliki broj i raznovrsnost speleoloških objekata osobito pećina i jama kojih ima preko 70 od kojih su najpoznatije Lazareva odnosno Zlotska pećina, Vernikica te Dubašničke jama. Pretpostavlja se da je Lazareva pećina ime dobila po knezu Lazaru koji se sa ostatkom vojske sakrio u toj pećini nakon Kosovskog boja. Područje kanjona je značajno i zbog raznih izvora voda poput Zlotskog vrela, Mikula te Fontane Šojnji. Od ukupne površine kanjona najveći broj se nalazi pod šumama dok ostatak predstavljaju goleti, kamenjari, livade i pašnjaci. Na području kanjona registrovano je preko 720 biljnih vrsta od kojih veliki broj ima endemični i subendemični karakter, a čak 52 vrste imaju reliktni karakter. Lazarev kanjon predstavlja jedno od retkih staništa krimskog bora.


Područje se odlikuje i bogatim životinjskim svetom kao što su 35 vrsta sisara, 96 vrsta ptica, 70 vrsta dnevnih leptira, 9 vrsta gmizavaca, 8 vrsta vodozemaca i brojne vrste insekata i pećinske faune. Neke od tih životinjskih vrsta su poskok, bakarna zmija, šumska kornjača, žuti mukač, šareni davdežnjak, drozd imelas, mala muharica, belovrata muharica, slepi miš, vidra, vuk, ris i razne druge.

Lazarev kanjon - Fotografije

Poštaljite nam fotografije i mi ćemo ih objaviti - Lazarev kanjon!

Language
English Srpski
Facebook