Rezervati prirode u Srbiji

Neka područja izuzetnog značaja za prirodu stavljena su pod određeni nivo zaštite kao prirodni rezervati ili rezervati prirode. Ova područja ističu se nekom posebnom prirodnom odlikom te su namenjeni očuvanju te prirodne odlike. Zbog velikog značaja koji ova područja imaju na očuvanje prirodnih ekosistema, izvornih osobina prirode te održavanje ekološke ravnoteže nivoa zaštite je izrazito visoka te je na područjima rezervata prirode stroga zabranjena bilo koja delatnost koja bi mogla narušiti te osobite odlike prirode osim onih u obrazovne i istraživačke svrhe . U Srbiji postoji nekoliko oblasti neizmijenjenih ili neznatno izmenjenih prirodnih osobina koji se nalaze pod nivoom zaštite kao Rezervati prirode, a to su: Deliblatska peščara, Karađorđevo, Koviljski-Petrovaradinski rit, Klisura reke Trešnjice, Klisura reke Uvac te Venerina padina.


Sva ova područja odlikuju se nekim izuzetnim prirodnim odlikama koje ih čine jedinstvenim te nezamjenjiv. Uz brojne prirodne karakteristike koji ih obeležavaju, ova područja su izuzetno značajna zbog činjenice da pružaju stanište velikom broju retkih, endemskih i reliktnih biljnih i životinjskih vrsta. Dok Deliblatske peščare predstavlja redak geomorfološki i biološki fenomen, klisura reke Trešnjice predstavlja jedno od retkih staništa beloglavog supa ugroženog. Naravno nemoguće je ne spomenuti Specijalni rezervat prirode Venerina padina koji je ovaj stepen zaštite dobila zbog činjenica da predstavlja jedino stanište Venerine vlasi, ugrožene biljne vrste. Zahvaljujući ovim izuzetnim područjima i ovoj strogoj nivou zaštite uspešno će se očuvati biodiverzitet Srbije.Language
English Srpski
Facebook